Simon Strange


Kulturordfører for København

Min rolle

Jeg søger at ændre rammerne for hvad der kan lade sig gøre i byen, ved at fremme politikker for en by der er mere tolerant, der tør mere, der er mere i kontakt med undergrunden, der siger mere ja til ting der ikke er prøvet før, som giver mere slip på kontrol og orden og i stedet giver folk mulighed for at tage ejerskab for byen og prøve deres drømme og ideer af. København er en interessant storby fordi den vibrerer af kreativitet, kunst og kultur og har mange frirum. Alligevel er det ikke et område, der er stor politisk opmærksomhed på. Derfor er det helt afgørende at nogen kæmper for, at udvikle rammerne for kunst og kultur i byen – så det gør jeg.

Mit ønske

Det kunne være rart med et København der har mere frirum, frisind og kant på mange områder. Jeg ønsker at være med til at udvikle byen ved at gøre tingene anderledes og bryde de stive rammer og bureaukratiets vanetænkning. Byen skal turde mere og være mere imødekommende overfor dem der har lyst til at bruge den.

Mit cv

Medlem af Borgerrepræsentationen og Kulturordfører for Socialdemokraterne på Københavns Rådhus (2006-2017).

Bestyrelsesmedlem i Københavns Zoo (2014-) og Wonderful Copenhagen (2014-2016). Medlem af Musikudvalget, Scenekunstudvalget, Billedkunstudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Wonderful Copenhagen Eventures (2006-2014). Medlem af KL’s Internationale Udvalg og EU’s Regionsudvalg (2010-2014). LinkedIn